Thị trường điện toán đám mây 133 triệu USD, doanh nghiệp Việt mới chiếm 20% thị phần

Thủy Diệu

Vì sao các doanh nghiệp nội mới chỉ chiếm "một góc rất nhỏ" trong miếng bánh thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam?...

Foxconn tính đầu tư thêm 270 triệu USD mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Hoàng Linh

Thẻ trò chơi bên câu lạc bộ Động thái của Foxconn được cho là nhằm tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa được ký kết...