HPG đảo chiều thành công, HDB đột biến giao dịch

Lan Ngọc

Thẻ trò chơi bên câu lạc bộ Thị trường tiếp tục tiến chậm và chắc lên cao hơn ngưỡng 1.000 điểm trong phiên cuối tuần. Sự thiếu vắng của các cổ phiếu trụ được bù đắp phần nào từ các blue-chips trung bình...

VDSC muốn mua cổ phần chi phối Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long

Hà Anh

VDFM được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ tại ngày 30/9/2020 là 40 tỷ đồng...