10 tháng, ngành thuế thu ngân sách mới đạt 78,1% kế hoạch

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế còn phải thu khoảng 274.576 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch...

Thẻ trò chơi bên câu lạc bộ

Vũ Phong

04/11/2020 22:44

Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Thẻ trò chơi bên câu lạc bộCụ thể, sản xuất công nghiệp tháng 10/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương.

Thẻ trò chơi bên câu lạc bộCũng trong tháng, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu tăng so với dự toán như thu từ thủy điện, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở một số địa phương.

Bên cạnh những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế thì để có được kết quả trên còn có sự nỗ lực rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Trong đó tính đến ngày 15/10, toàn ngành thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473 tỷ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019.

Nhờ vào các yếu tố trên, tổng thu ngân sách tháng 10/2020 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 135.511 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán, trong đó thu từ dầu thô 1.834 tỷ đồng và thu nội địa ước đạt 133.677 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách từ thuế đạt 979.724 tỷ đồng, tương ứng 78,1% dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019, bao gồm thu từ dầu thô 29.484 tỷ đồng và thu nội địa 950.240 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế còn phải thu khoảng 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung.

Thẻ trò chơi bên câu lạc bộĐể hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đang yêu cầu cục thuế tỉnh các rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế, ước tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước tháng 11/2020 của 561 tập đoàn, tổng công ty và công ty, đơn vị thành viên; tổ chức đôn đốc thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt đối với một số khoản thu ngân sách Trung ương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.